شهادت امام محمدباقر تسلیت باد 06 مرداد 1399

پیام تسلیت
شهادت امام محمدباقر تسلیت باد

ز بهر رفع حاجات و نیاز خویش گردیده سلاطین جهان یکسر گدای حضرت باقر زبان از وصف او لکن، قلم از مدح او عاجز که جز حق کس نمی ‏داند بهای حضرت باقر شهادت امام محمد باقر(ع) تسلیت باد

اخبار چوبین درب
چیزی یافت نشد !