تفاوت درب ضدسرقت و درب معمولی 06 مرداد 1399

مقایسه درب ضد سرقت ودرب معمولی
تفاوت درب ضدسرقت و درب معمولی

این درب ها در مقابل تجاوز سارقین از جهات مختلفی در مقابل آسیب هایی نظیر برش، اهرم کردن، فشارهای قوی و باز کردن قفل در حد نسبتاً مطلوبی مقاوم هستند و از ضریب ایمنی بالایی برخوردارند. اما نباید چنین پنداشت که این ایمنی صد در صد و کاملاً مطلق است. تجربیات موجود نشان داده اند که این ابتکار موفق بوده و از ضریب ایمنی مطلوبی برخوردارند و با درب های معمولی بسیار متفاوت هستند.

درب ضد سرقت چیست؟ 06 مرداد 1399

درباره درب ضد سرقت
درب ضد سرقت چیست؟

اسلایدر
چیزی یافت نشد !